Điện thoại: 0912815349

4 nguyên tắc cốt lõi 

Lợi nhuận bền vững: xây dựng chiến lược tạo ra lợi nhuận bền vững dựa trên tăng lợi nhuận, giảm chi phí. Thông qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư và nghĩa vụ đóng thuế.

Cộng đồng bền vững: cân bằng, hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng. Hapi tập trung phát triển những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường và đồng hành với cộng đồng, đặc biệt với người nông dân.

Cộng sự bền vững: chúng tôi xem từng thành viên trong công ty là cộng sự. Cùng làm, cùng chia sẻ lợi ích, khó khăn và công ty luôn quan tâm sức khỏe, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động. Luôn chú trọng con người và đào tạo đội ngũ nhân sự.

Hành xử minh bạch: minh bạch trong hoạt động kinh doanh, minh bạch với nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, người lao động và thượng tôn pháp luật.